ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ බලාපොරොත්තුව

මෙම පුස්තකාලය හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, දිවංගත ගරු එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක නම් වූ විද්වත් නායකයාණන්ගේ සහ ශ්‍රී ලාංකේය දේශයේ අනන්‍යතා සළකුණ වූ විශ්ව කීර්තිධර ගරු සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක  මැතිනියගේත් ශ්‍රි නාමයන්ට උපහාර වශයෙන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනිය විසින් නිර්මාණය කර ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන ලදී.

 

දිවංගත ගරු S.W.R.D.බණ්ඩාරනායක මැතිතුමන් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනිය සුනේත්‍රා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය

 

 

සමාරම්භය හා මෙහෙයවීම 

ගරු එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ගේ ජන්මශත සංවත්සරය නිමිති කර ගනිමින්, 1999 ජනවාරි 08 දින චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිකිරීම්කටයුතු ආරම්භකර, 2001 මැයි මස විවෘත කරන ලදී. අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයක් විසින් මෙම මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයවීම ඉටු කරනු ලබයි.මහාචාර්ය ඒ.වී.සුරවීරයන් හා සුනේත්‍රා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ප්‍රධාන විද්වතුන් 07 දෙනෙකුගෙන් ආරම්භක අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය සමන්විත වී තිබුණි. වත්මන් අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල සභාපතිත්වය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය විසින් හොබවනු ලබයි.

   

අභිමතාර්ථයන්

* අධ්‍යයන කටයුතුවල යෙදෙන සිසුන්ට, විද්‍යාර්ථින්ට,වැඩිහිටියන්ට නව දැනුම හා තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කර ගැනීම සදහා පොත්පත් ඇතුළු භෞතික සම්පත් සැපයීම.

* සම්මන්ත්‍රණ, විමර්ශන, පර්යේෂණ ආදීන්ගේ නියැලෙන්නන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සළසාදීම.

* විවිධ සංස්කෘතීන්ගේ සුන්දරත්වය හා සමාන බව පිළිබිඹු වන සංස්කෘතිකාංග හා තරගාවලි පැවැත්වීම.නවීනතම තොරතුරු තාක්‍ෂණ පහසුකම් සැළසීම.

* නව නිර්මාණ සදහා කලාකරුවන්, නිර්මාණකරුවන් දිරි ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පරිසරයේ යහ පැවැත්ම හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුම ලබාදීම.

 

ස්ථානගතවීම

බණ්ඩාරනායක සමාධිය ඉදිරියෙන් වතුපිටිවල දක්වා දිවෙන මාර්ගයට මුහුණලා නුවර පාරේ සිට  මී.100 ක් පමණ දුරින් බණ්ඩාරනායකවරුන්ටම අයත් නිසල සුන්දර පරිසරයක මෙම ආයතනය ස්ථානගතව ඇත.

 

දුරකථන අංකය      : 033 22 96 668

ෆැක්ස් අංකය         : 033 22 96 668

ඊ-මේල් ලිපිනය      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.