කුඩා රැස්වීම් ශාලාව. බිම් මහලේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇති මෙම ශාලාව තුළ 25 දෙනෙකුට පමණ පහසුවෙන් අසුන් ගත හැකි අතර, කුඩා සම්මන්ත්‍රණ හා සාකච්ඡා සඳහා මෙම ශාලාව වෙන් කොට ඇත
ළමා කියවීම් අංශය

කියවීම් අංශය

ළමා,කාන්තා, පිරිමි වශයෙන් වෙන් වෙන්ව අංශ තුනකි.ළමා අංශය බිම් මහලේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් ඇතුළත වම්පසින්ද, පිරිමි අංශයද බිම් මහලේ එළිමහනට විවෘතව ද පිහිටා ඇති අතර, කාන්තා අංශය පළමු මහලේ පිහිටුවා ඇත.කාන්තා අංශයේ එකවර හතලිස් දෙනෙකුට පමණ අසුන් ගත හැක.

kids

පුවත්පත් හා වාර සඟරා අංශය ( පොදු )

(සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි ) පුවත්පත් මෙන් ම විකල්ප පුවත්පත් හා වාර සඟරා ද කියවීමේ පහසුකම් මෙම අංශය තුළින් පාඨකයන්ට ලබාදී ඇත

විමර්ශන අංශය

සිංහල - ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි - සිංහල ශබ්ද කෝෂ, විශ්ව කෝෂ, සිතියම් හා චිත්‍ර, නීතිය,ආර්ථික විද්‍යාව ,තොරතුරු තාක්ෂණය, සෞන්දර්ය කලාවන් ඇතුළු විවිධ විෂයන්ට අයත් දුර්ලභ ග්‍රන්ථ රැසකින් යුක්තය.

පොත් බැහැර දෙන අංශය

ළමා හා වැඩිහිටි වශයෙන් අංශ දෙකකින් යුක්තය.

කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සදහා පහසුකම්

තම පෞද්ගලික ලැප්ටොප් භාවිත කරමින් සාකච්ඡාමය අධ්‍යයන කටයුතු සදහා පොදු අංශයක් වශයෙන් බිම් මහලේ පිහිටුවා ඇත

කුඩා රැස්වීම් ශාලාව

බිම් මහලේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇති මෙම ශාලාව තුළ 25 දෙනෙකුට පමණ පහසුවෙන් අසුන් ගත හැකි අතර, කුඩා සම්මන්ත්‍රණ හා සාකච්ඡා සඳහා මෙම ශාලාව වෙන් කොට ඇත

භෝජනාගාරය

එකවර හතලිස් දෙනෙකුට පමණ අසුන් ගත හැකි මෙම අංශය බිම් මහලේ දකුණු කෙලවර එළිමහනට විවෘතව පිහිටුවා ඇත.

ශ්‍රවණාගාරය

පළමු මහලේ දකුණු කෙළවර පිහිටුවා ඇති ශ්‍රවණාගාරය තුළ එකවර 200 දෙනෙකුට පමණ ආසන පහසුකම් ඇත.නාට්‍ය,සම්මන්ත්‍රණ,සංදර්ශන සඳහා සුදුසු වේදිකාවකින්ද යුත් මෙම ශ්‍රවණාගාරය සියලු පහසුකම් වලින් යුක්තය.

ආබාධිතයන් සදහා පහසුකම්

ප්‍රවිෂ්ඨ වීම,පොත් තෝරාගැනීම හා අනෙකුත් අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ පහසුකම් සලසනු ලැබේ

පර්යේෂකයන් සදහා නවාතැන් පහසුකම්

පර්යේෂණ කටයුතුවල නියැලෙන දේශීය - විදේශීය පාඨකයන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලබන අතර දෙවැනි මහලේ සියලු පහසුකම් සහිතව කාමර හතරක් මේ සඳහා වෙන් කොට ඇත.

ඡයා පිටපත් අංශය

දුර්ලභ ග්‍රන්ථ වල තමාට අවශ්‍ය යම් යම් කොටස් ඡයාපිටපත් කර ගැනීමේ පහසුකම්ද පාඨකයන් සඳහා සපයා ඇත.
වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම්
අප පුස්තකාලයට හා අනෙකුත් අවස්ථාවන් සඳහා වෙන්වූ ආරක්ෂාකාරී රථ ගාල